artilerijos šaudymas

artilerijos šaudymas
artilerijos šaudymas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Antžeminės artilerijos ugnies leidimas į taikinius. Artilerija šaudo iš uždarųjų ugnies pozicijų arba tiesioginiu taikymu iš atvirųjų ugnies pozicijų. Artilerijos šaudymas skiriamas pagal trajektorijos pobūdį – iškilusis, lėkštasis ir mortyrinis; pagal taikymo į taikinį pobūdį – tiesioginis (iš atvirųjų ugnies pozicijų), pusiau tiesioginis (iš pusiau uždarų ugnies pozicijų), netiesioginis (iš uždarųjų ugnies pozicijų); pagal šaudymo uždavinį – kaunamasis, ardomasis, šviečiamasis, dūmijamasis ir kt.; pagal sviedinio sprogimo pobūdį – smūginis, rikošetinis, nuotolinis; pagal taikinio pobūdį – šaudymas į šarvuotus, dalinai šarvuotus ir nešarvuotus, matomus ir nematomus, judančius ir nejudančius, planinius ir neplaninius ir kt. taikinius, su dideliu poslinkiu, tiesiojo šūvio nuotoliu ir pan.; pagal ugnies uždavinio atlikimo būdą – šaudymas pagal ugnies lentelę, pagal iš anksto nustatytas nuostatas, keliomis taikiklio nuostatomis. Dar gali būti netikslus ir kt. šaudymas. atitikmenys: angl. artillery fire; artillery firing; gun fire; gunnery rus. стрельба артиллерии ryšiai: dar žiūrėkkranto artilerijos šaudymas dar žiūrėklaivų artilerijos šaudymas dar žiūrėkzenitinės artilerijos šaudymas

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • artilerijos šaudymas su dideliu poslinkiu — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šaudymas į matomus taikinius, kai poslinkio kampas ≥5–00. Artilerijos šaudymo su dideliu poslinkiu ypatumas – sprogimų nuokrypiai į tolį regimi kaip šoniniai nuokrypiai, o nuokrypiai į šoną – kaip nuokrypiai į… …   Artilerijos terminų žodynas

  • artilerijos šaudymas keliomis taikiklio nuostatomis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šaudymas į tolį nuosekliai keičiant pabūklo vamzdžio pakilimo kampą. atitikmenys: angl. searching firing rus. стрельба на нескольких установкаx прицела …   Artilerijos terminų žodynas

  • artilerijos šaudymas pagal iš anksto apskaičiuotas nuostatas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Kaunamasis šaudymas neįsišaudant į taikinius. atitikmenys: angl. predicted firing rus. стрельба с предварительной подготовкой данных …   Artilerijos terminų žodynas

  • artilerijos šaudymas pagal ugnies lentelę — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šaudymas į planinius taikinius, įrašytus į ugnies lentelę. Ugnis paleidžiama nustatytu lentelėje laiku arba pagal nustatytą signalą. atitikmenys: angl. schedule firing rus. стрельба по таблице огня …   Artilerijos terminų žodynas

  • artilerijos šaudymas tiesiojo šūvio nuotoliu — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šaudymas tiesioginiu taikymu, kai šaudymo nuotolis neviršija ↑tiesiojo šūvio nuotolio. Šaudoma nekeičiant taikiklio nuostatos. Ugnis koreguojama keičiant taikymo tašką. atitikmenys: angl. point blank firing rus …   Artilerijos terminų žodynas

  • artilerijos šaudymas į judantį taikinį — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šaudymas iš uždarųjų ir atvirųjų ugnies pozicijų į pavienius ir grupinius judančius taikinius. Grupiniai judantys taikiniai (voros, atakuojantis, kontratakuojantis priešas) naikinami sutelktąja arba… …   Artilerijos terminų žodynas

  • artilerijos šaudymas į matomąjį taikinį — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šaudymas, kai stebėtojas mato sviedinių sprogimo ar pataikymo rezultatus. Stebima ugnis gali būti valdoma ir koreguojama. atitikmenys: angl. observed firing rus. стрельба по наблюдаемой цели …   Artilerijos terminų žodynas

  • artilerijos šaudymas į nematomąjį taikinį — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Saudymas, kai sprogimai nematomi iš antžeminių sekyklų. Ugnis gali būti nekoreguojama ir koreguojama (naudojant radiolokacijos stotis, sraigtasparnius ir kt.). atitikmenys: angl. unobserved firing rus. стрельба …   Artilerijos terminų žodynas

  • artilerijos šaudymas į nematomąjį taikinį — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šaudymas, kai pataikymai ar sprogimai nematomi. atitikmenys: angl. unobserved firing rus. стрельба по ненаблюдаемой цели …   Artilerijos terminų žodynas

  • artilerijos šaudymas į neplaninį taikinį — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šaudymas į naujai aptiktą taikinį, kai to reikalauja taktinė situacija. atitikmenys: angl. opportunity firing rus. стрельба по неплановой цели …   Artilerijos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”